I Ching

I Ching. Of Yijing is een oud orakel uit China. Volgens de I Ching is niets in het leven onbeweeglijk. Alles in het universum is voortdurend in beweging en onderhevig aan de wetten van verandering.

De Dans van ying en yang

Als er een einde komt aan de dans van yin en yang, komt er een einde aan verandering en stilstand betekent dood. Vierenzestig hexagrammen van de I Ching, geven een beeld van alle relaties waarin yin en yang in het leven kunnen voorkomen. Ze geven niet enkel een beeld van onze psychische en fysieke gesteldheid. Maar laten ook zien wat voor perspectieven de yin/yang balans op psychologisch en maatschappelijk gebied opent. Dit komt in een hexagram tot uitdrukking. Niets in het leven blijft hetzelfde. Het laat ons zien dat de mogelijkheden om in het leven te veranderen, te leren en te ervaren, onuitputtelijk zijn.

Geen moraliteit

De I Ching is vrij van moralisme, niets is goed noch slecht. Alles wat we ervaren of wat we op onze levensweg krijgen. Is een les en komt altijd op het juiste moment of valt op de juiste plaats. Elke situatie, hoe uitzichtloos ook, opent een deur naar zelfkennis door verandering. Gaan we hier star, onbuigzaam mee om, dan is er stagnatie en stilstand.

Hoe werkt een I Ching orakel

Het stellen van de juiste vragen, is vaak veel moeilijker dan gedacht. Een bekrompen vraag levert een oppervlakkig antwoord op. Als je een consult verkiest door middel van de I Ching. Is het belangrijk om tot de kern van een situatie door te dringen en hierop je vraag te baseren. Persoonlijk vind ik dit voor elke vorm van raadpleging belangrijk. Je kan bijvoorbeeld beter de vraag stellen wat je kan doen of beter achterwege laat om de relatie te verbeteren. Dan eenvoudigweg te vragen of het goed komt of niet. Een eenvoudig simpel antwoord als ja/nee ervaar ik zelf als te kortzichtig. Omdat het juist over de dynamiek in een situatie gaat die om verheldering vraagt.

Om inzichten zodat diegene die de vraag stelt, tot inzicht komt, naar binnen gaat en patronen onderzoekt. Het simpel antwoord ja/nee brengt je niets verder en draagt niet bij tot het duurzaam verbeteren van bijvoorbeeld een relatie.

Wat is de kracht van de I Ching

We mogen ervan uitgaan dat degene voor wie een reading wordt gedaan. Onbewust meer over zichzelf weet, dan alle I Ching kaarten hem kunnen vertellen. En daarin schuilt de kracht. Ze geven je geen boodschappen van hogere orde. Maar zijn slechts een spiegel van hetgeen in jezelf leeft. Ze geven het nog ongevormde vorm en datgene wat stilletjes fluisterde een duidelijke stem.

Voorbeeld van een I Ching kaart 44. Kou en betekent voortplanten

Probeer je innerlijke en uiterlijke rijkdom met anderen te delen. Want alleen zo kun je aan de versterking en verspreiding ervan werken. Je kennis en de schatten van je hart hebben een vruchtbare voedingsbodem nodig om tot vermenigvuldiging te komen. Wat niet met anderen gedeeld wordt, verliest zijn waarde. En zal op den duur verschrompelen en uitdrogen.

Hoe meer je daarentegen geeft, hoe meer je terugkrijgt. Het leven is een aaneenschakeling van delen, sharen, omdat dit het enige is waarin ik geloof. We moeten niets voor onszelf houden, uit angst iets te verliezen, we hebben niets te verliezen want niets behoort ons toe. Bel gerust met een medium of paragnost van het Derde Oog, als jij geconfronteerd wordt met situaties. Waar je geen raad mee weet.